יום שני, 15 בפברואר 2010

משימה 1: "נקמתו של סבל" מאת יהושע בר יוסף

נושא המשימה: דמויות

קרא את הסיפור "נקמתו של סבל".

בסיפור יש שתי דמויות מרכזיות למך הסבל וזלמן הטורקי.
כתוב שני מונולוגים:

האחד של למך הסבל, והשני של זלמן הטורקי.
כלול במונולוג את תיאורה הפנימי והחיצוני של הדמות, בהתבסס על הטקסט (צטט מהטקסט בהתאם לצורך) .

עבודה נעימה ,
סמדר ישראלי
.